• تلفن: 64 33 428 912 98+
  • ایمیل: info [at] tezdecor.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

ایده پردازی

گروه تزدکور پس از دریافت نظرات و سلیقه شما هدف پروژه را مشخص میکند و با استفاده از مهارت های گروه ایده پردازان با دانش مربوط به حوزه های طراحی داخلی شروع به ایده پردازی جهت ارائه به گروه طراحی جهت ساخت مدل اولیه یا طرح اولیه جهت ارائه به مشتری اقدام میکنند.